CARUNA #DUUNIENERGIAA KILPAILUSÄÄNNÖT

1. Arvonnan järjestäjä:

Caruna Oy
PL 1, 00068 CARUNA
(Upseerinkatu 2, 02600 ESPOO)
y-tunnus 1618314-7
020 52020

2. Osallistumiskelpoisuus: Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Caruna Oyn henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

3. Osallistuminen: Kilpailuun osallistuvat 15.6.-30.7.2020 välisenä aikana hashtagilla #duunienergiaa tehdyt sosiaalisen median julkaisut Facebookissa ja Instagramissa.

4. Arvonta: Arvonnan voittaja saa palkinnoksi Helkama e-Jopo -sähköpyörän. Palkinnon arvo on 1089,90 euroa.

Caruna Oy arpoo voittajan 3.8.2020 ja ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti ottamalla yhteyttä sosiaalisen median julkaisun kautta.

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen nimensä, kuvansa ja asuinpaikkakuntansa voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä.

Caruna Oy maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinto luovutetaan voittajalle erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 20.8.2020 mennessä, arvotaan uusi voittaja 21.8.2020. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 31.8.2020 mennessä, kyseistä voittoa ei enää luovuteta ja uutta voittajaa ei enää arvota.

5. Järjestäjän vastuu: Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Caruna Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

Caruna Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

6. Henkilötietojen käsittely: Kilpailun osallistumisen yhteydessä ei kerätä osallistujilta henkilötietoja. Voittajaan otetaan yhteyttä tehdyn sosiaalisen median julkaisun perusteella. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

7. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet: Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Caruna Oy:n kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.